Internet of Things

Sakernas internet - vad är det?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan enkelt beskrivas som ett ekosystem av sammankopplade, och uppkopplade prylar - saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Detta fenomen minskar avståndet mellan det digitala och det fysiska.

Många saker som vi dagligen använder är things (som Svenska internetstiftelsen beskriver ting som är uppkopplade till IoT). Allt från fitnessklockor, och digitala lås och larm till att ditt hem reglerar och mäter din energiförbrukning. Där du bor kommer sopbilen bara när soporna säger att dem är fulla, och digitala trafikskyltar anpassar trafikflödena.

Things i hemmet
Utvecklingen i hemmet har boomat de senaste åren. Genom att koppla upp hemmet så kan hushållet bli mer ekonomiskt. Ta uppvärmning som exempel där din bostad kan känna av om någon anpassar temperaturen efter om någon är hemma eller inte. I trädgården kan vattenspridaren sättas på automatiskt om fuktighetshalten i rabatten är för låg, medan robotgräsklipparen väljer att inte klippa gräset dagar då det är blött ute.

Det finns såklart också mer klassiska och utbredda fenomen som exempelvis, belysning som styrs av rörelsedetektorer eller sätts på automatiskt när mobilen säger till den att du är på väg hem. Vattenkranar som sätts på och stänger av när du har händerna framför sensorn, och förbrukningen räknas samman med hemmet övriga förbrukning så att du kan se det direkt i en app.

Definition
Det finns inte någon bestämd definition av internet of things, men några komponenter som bör ingå i en pryl som är en del av IoT har:

Sensor
Registrerar data i thinget och runt omkring.

Processor
Tolkar datan som sensorerna samlar in. Kan finnas i thinget självt, eller externt exempelvis i ett moln.

Nätverk
Thinget är uppkopplat till ett nätverk som styr, rapporterar och hämtar data från andra thing eller från internet.

Ställdon/aktuator
En aktuator är en apparat som används för att styra en mekanism eller ett system. Ställdonet agerar på signaler, så att någonting händer. Vid en brand kan dörrar prata med brandvarnaren, som i sin tur skickar en signal till ställdonet som stänger dörrar för att minska rökutvecklingen.

Internet of Things i smarta städer
IoT är en viktig del i smart cities, eller smarta städer på svenska. Städer eller stadsdelar med förutsättningar för att mäta luftföroreningar, buller, trafik etc. Många städer satsar på att bli smarta eftersom det ger stora ekonomiska och hållbara fördelar. Sjukvården kan mäta människors hälsa med nya metoder som använder sig av machine learning, och utsläppen minskar när varor och gods levereras på ett smartare och effektivare sätt.

Framtiden är thingy
Vad händer i framtiden för IoT? Gränslösheten kommer bli större och de uppkopplade prylarna kommer att ha lättare för att prata med varandra och processa ännu mer data (big data).

Här är några exempel:
> Självkörande bilar och leveranser blir utbrett i samhället (detta testas redan nu)
> Kylskåpet känner av när du har slut på vissa varor och kommunicerar direkt med butiken.
> Smart glass. Genom glasögon eller linser kan du få ett gränssnitt där e-mail, kartor, kontakter visas.

Vill du veta mer om IoT?
Internetstiftelsen eller iotsverige.se kan du läsa mer om Internet of Things.

Sakernas internet - vad är det?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan enkelt beskrivas som ett ekosystem av sammankopplade, och uppkopplade prylar - saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Detta fenomen minskar avståndet mellan det digitala och det fysiska.

Många saker som vi dagligen använder är things (som Svenska internetstiftelsen beskriver ting som är uppkopplade till IoT). Allt från fitnessklockor, och digitala lås och larm till att ditt hem reglerar och mäter din energiförbrukning. Där du bor kommer sopbilen bara när soporna säger att dem är fulla, och digitala trafikskyltar anpassar trafikflödena.

Things i hemmet
Utvecklingen i hemmet har boomat de senaste åren. Genom att koppla upp hemmet så kan hushållet bli mer ekonomiskt. Ta uppvärmning som exempel där din bostad kan känna av om någon anpassar temperaturen efter om någon är hemma eller inte. I trädgården kan vattenspridaren sättas på automatiskt om fuktighetshalten i rabatten är för låg, medan robotgräsklipparen väljer att inte klippa gräset dagar då det är blött ute.

Det finns såklart också mer klassiska och utbredda fenomen som exempelvis, belysning som styrs av rörelsedetektorer eller sätts på automatiskt när mobilen säger till den att du är på väg hem. Vattenkranar som sätts på och stänger av när du har händerna framför sensorn, och förbrukningen räknas samman med hemmet övriga förbrukning så att du kan se det direkt i en app.

Definition
Det finns inte någon bestämd definition av internet of things, men några komponenter som bör ingå i en pryl som är en del av IoT har:

Sensor
Registrerar data i thinget och runt omkring.

Processor
Tolkar datan som sensorerna samlar in. Kan finnas i thinget självt, eller externt exempelvis i ett moln.

Nätverk
Thinget är uppkopplat till ett nätverk som styr, rapporterar och hämtar data från andra thing eller från internet.

Ställdon/aktuator
En aktuator är en apparat som används för att styra en mekanism eller ett system. Ställdonet agerar på signaler, så att någonting händer. Vid en brand kan dörrar prata med brandvarnaren, som i sin tur skickar en signal till ställdonet som stänger dörrar för att minska rökutvecklingen.

Internet of Things i smarta städer
IoT är en viktig del i smart cities, eller smarta städer på svenska. Städer eller stadsdelar med förutsättningar för att mäta luftföroreningar, buller, trafik etc. Många städer satsar på att bli smarta eftersom det ger stora ekonomiska och hållbara fördelar. Sjukvården kan mäta människors hälsa med nya metoder som använder sig av machine learning, och utsläppen minskar när varor och gods levereras på ett smartare och effektivare sätt.

Framtiden är thingy
Vad händer i framtiden för IoT? Gränslösheten kommer bli större och de uppkopplade prylarna kommer att ha lättare för att prata med varandra och processa ännu mer data (big data).

Här är några exempel:
> Självkörande bilar och leveranser blir utbrett i samhället (detta testas redan nu)
> Kylskåpet känner av när du har slut på vissa varor och kommunicerar direkt med butiken.
> Smart glass. Genom glasögon eller linser kan du få ett gränssnitt där e-mail, kartor, kontakter visas.

Vill du veta mer om IoT?
Internetstiftelsen eller iotsverige.se kan du läsa mer om Internet of Things.

Ordlista

Thing
En pryl som har sensorer och är uppkopplad och en del av Internet of Things.

Thingifiera
När vardagsföremål och verktyg blir anpassade och får de egenskaper som gör att det kvalar in till Internet of Things.

Big data
Stora och komplexa datamängder som samlas in och lagras digitalt.

Machine learning/maskininlärning
Artificiell intelligens som utifrån data lär sig själv att kan dra egna slutsatser, utan att ha programmerats för uppgiften.

Ditt bostadssoundtrack finns på Spotify

När du tappat bort dina nycklar. När du gjort slut. När svärmor ger barnen godis innan läggdags. Det är alltid läge att lyssna på musik.

Pinterest

"Om du kan drömma det, så kan du göra det." Tyvärr fanns det bara en Walt Disney, men nog bor det en drömmare i oss alla. Pinterest är en outsinlig källa för nya idéer och lifehacks som du inte visste att du behövde.