Finansiering

Det är mycket att tänka på inför ett bostadsköp, bland annat det ekonomiska.

Hur fixar man ett bolån och hur mycket pengar krävs till den egna insatsen? Vad innebär de nya amorteringskraven och lagfart, vad är det? Här hittar du en liten guide för de finansiella delarna.

Vad är ett lånelöfte?
Ett lånelöfte är en bekräftelse på att en viss bank eller annan långivare går med på att låna ut ett angivet belopp till dig inför ditt bostadsköp. För att få ett lånelöfte kontaktar du och träffar en eller flera banker för att se vad de har att erbjuda. I vissa fall kan du ansöka om lånelöfte via bankens hemsida genom att fylla i uppgifter om bland annat inkomst, lån och utgifter. Lånelöftet baseras på din inkomst och är oftast giltigt i sex månader. 

När du tar ett lån betalar du ränta på lånebeloppet

Det är upp till varje bank att bestämma vilken ränta de vill ta ut. Ju högre risk banken ser med att låna ut pengar till dig, desto högre blir oftast din ränta. Men även andra faktorer spelar in, och det kan vara en bra idé att jämföra olika banker för att se var du erbjuds lägst ränta. Räntan kan vara fast eller rörlig och betalas vanligtvis vid slutet av varje månad eller kvartal. Den ränta du har betalat under ett år är avdragsgill i deklarationen.

Amortering och amorteringskrav
Den 1 juni 2016 förändrades kraven för amortering, det vill säga kraven för att betala av sitt lån. När det gäller nyproducerade lägenheter har bankerna möjlighet att göra undantag från amorteringskravet i fem år för de första köparna. Kontakta din bank för att höra vad som gäller.

Om du köper en begagnad lägenhet innebär amorteringskraven generellt att du som har ett bolån på mer än 70 % av bostadens värde årligen ska amortera ett belopp motsvarande de totala bolånen. Om ditt bolån är 70 % eller lägre av bostadens värde måste du årligen amortera minst 1 % av de totala bolånen. Detta gäller fram till dess att du amorterat ned ditt lån till 50 % av bostadens värde.

Bolån som motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde vid den senaste värderingen omfattas inte av amorteringskrav.

Egen insats
Banken får låna ut maximalt 85 % av priset på den bostad du ska köpa. Detta innebär att du själv måste kunna finansiera minst 15 % av bostadens totala pris, men nivån kan skilja sig åt. Din insats är en sorts säkerhet för banken om du inte skulle ha råd att betala tillbaka bostadslånet.

Ju mer pengar du sätter in själv, desto mindre lån behöver du ta, vilket innebär lägre räntekostnader.

Handpenning
Handpenningen ligger normalt sett på runt 10 % av priset och betalning sker oftast i samband med kontraktsskrivningen. Resten av insatsen behöver du inte betala förrän vid tillträdesdagen av din nya bostad.

Pantbrev
Banken du har ditt bolån hos kräver pantbrev som täcker lånebeloppet. Köper du en befintlig bostad finns normalt sett alltid befintliga pantbrev. För nyproducerade bostäder måste nya pantbrev alltid utfärdas. Har du köpt en bostadsrätt sköter bostadsrättsföreningen detta, och du betalar en pantsättningsavgift direkt till föreningen. Har du däremot köpt en äganderätt ansöker din bank om pantbrev hos Lantmäteriet. Kostnaden för dig är 2 % av det belopp pantbrevet avser.

Lagfart
Lagfart innebär registrering av en ny ägare av fast egendom, vilket är ett obligatoriskt moment när du köper en äganderätt. Du måste göra en lagfartsansökan för att få ett lagfartsbevis, något din bank kan hjälpa dig med.

Kostnaden för lagfart är för närvarande 1,5 % av priset på fastigheten, plus en expeditionsavgift som för närvarande är 825 kronor. Du som köpare betalar denna kostnad.