Köpa bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du inte själva bostaden du bor i, utan just rätten att bo.

Du äger rätten att bo i din lägenhet eller ditt radhus under obegränsad tid, under förutsättning att du följer bostadsrättsföreningens stadgar och regler. Som bostadsrättshavare är du medlem i och äger en andel i en bostadsrättsförening, som i sin tur äger fastigheten medlemmarna bor i. Det betyder att du har möjlighet att påverka hur fastigheten och föreningen ska skötas av den valda styrelsen.

När du har flyttat in i din bostadsrätt, kan du i stort sett sälja den till vem som helst till valfritt pris. Föreningen kan bara säga nej till försäljningen om den nya köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi.

Kostnader och underhåll beskrivs i stadgarna

Bostadsrättsföreningens stadgar beskriver gränsen för vad du som bostadsrättshavare respektive föreningen ska bekosta och underhålla i bostaden. Vanligtvis står du för allt invändigt underhåll utom element och värmeledningar. Varje månad betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen. Den ska täcka bostadsrättens andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar och drifts- och underhållskostnader. 

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt av Serneke

Hitta din bostad
Hitta hemmet som passar dig och anmäl ditt intresse så får du löpande information om projektet och om kommande visningar.

Boka din bostad
När du hittat och bestämt dig för din bostad träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett bokningsavtal. Nu betalar du en bokningsavgift som senare dras av från delbetalningen vid bindande avtal. När både du och Serneke skrivit på avtalet är bostaden bokad för dig, enligt villkoren i bokningsavtalet. 

Förhandsavtal
När bostadsrättsföreningen är bildad och föreningen har en intygsgiven kostnadskalkyl, tecknas ett förhandsavtal med föreningen. Förhandsavtalet är bindande. I samband med undertecknandet av kontraktet gör du en förskottsbetalning. Vi tar en kreditupplysning på dig och du måste även uppvisa ett skriftligt lånelöfte eller liknande intyg från din bank.

Upplåtelseavtal
När föreningens slutliga ekonomiska plan är klar och registrerad av Bolagsverket tecknas ett upplåtelseavtal. Vid detta tillfälle gör du en delbetalning. Innan styrelsen i bostadsrättsföreningen undertecknar upplåtelseavtalet görs ytterligare en kreditprövning för att avgöra om du kan godkännas som medlem i föreningen.

Planera och flytta in

Inredningsval
När du köpt din bostad har du i de flesta fall möjlighet att sätta din egen prägel på ditt hem. Vi går igenom de inredningsval du kan välja utöver standard, vad de kostar och sista dag för tillvalsbeställning.

Medan vi bygger din bostad
Under tiden vi bygger och inreder din bostad kommer du som köpare få regelbundna nyhetsbrev där vi berättar vad som händer på bygget och hur det går med ditt nya hem. Du kommer även att bjudas in till en eller flera informationsträffar.

Besiktning av din bostad
Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en besiktning av en opartisk besiktningsman, som kontrollerar och går igenom våra arbeten tillsammans med någon av oss från Serneke. Även du som köpare har möjlighet att vara med för att kunna framföra dina synpunkter. Innan du flyttar in i bostaden gör vi ännu en besiktning för att kontrollera att eventuella fel och brister som togs upp tidigare har åtgärdats.

Flytta in!
Du får i god tid det definitiva datumet för tillträde av din bostad. Den resterande summan av bostadens totala pris och eventuella kostnader för tillval betalas nu. På tillträdesdagen går vi igenom ditt nya hem och de praktiska detaljerna och du får nycklar till din bostad. Nu är det fritt fram att flytta in.