Du har valt bort cookies.


Det innebär att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera helt perfekt, men vi tror att du ändå har ett härligt bostadssurfande framför dig.

Finansiering

Det är mycket att tänka på inför ett bostadsköp, bland annat det ekonomiska.

Hur fixar man ett bolån och hur mycket pengar krävs till den egna insatsen? Vad innebär de nya amorteringskraven och lagfart, vad är det? Här hittar du en liten guide för de finansiella delarna.

Vad är ett lånelöfte?
Ett lånelöfte är en bekräftelse på att en viss bank eller annan långivare går med på att låna ut ett angivet belopp till dig inför ditt bostadsköp. För att få ett lånelöfte kontaktar du och träffar en eller flera banker för att se vad de har att erbjuda. I vissa fall kan du ansöka om lånelöfte via bankens hemsida genom att fylla i uppgifter om bland annat inkomst, lån och utgifter. Lånelöftet baseras på din inkomst och är oftast giltigt i sex månader. 

Här berättar vi mer om finansiering, amortering och insats.

Det är mycket att tänka på inför ett bostadsköp, bland annat det ekonomiska.

Hur fixar man ett bolån och hur mycket pengar krävs till den egna insatsen? Vad innebär de nya amorteringskraven och lagfart, vad är det? Här hittar du en liten guide för de finansiella delarna.

Vad är ett lånelöfte?
Ett lånelöfte är en bekräftelse på att en viss bank eller annan långivare går med på att låna ut ett angivet belopp till dig inför ditt bostadsköp. För att få ett lånelöfte kontaktar du och träffar en eller flera banker för att se vad de har att erbjuda. I vissa fall kan du ansöka om lånelöfte via bankens hemsida genom att fylla i uppgifter om bland annat inkomst, lån och utgifter. Lånelöftet baseras på din inkomst och är oftast giltigt i sex månader. 

Här berättar vi mer om finansiering, amortering och insats.

När du tar ett lån betalar du ränta på lånebeloppet

Det är upp till varje bank att bestämma vilken ränta de vill ta ut. Ju högre risk banken ser med att låna ut pengar till dig, desto högre blir oftast din ränta. Men även andra faktorer spelar in, och det kan vara en bra idé att jämföra olika banker för att se var du erbjuds lägst ränta. Räntan kan vara fast eller rörlig och betalas vanligtvis vid slutet av varje månad eller kvartal. Den ränta du har betalat under ett år är avdragsgill i deklarationen.

Amortering och amorteringskrav

Den 1 mars 2018 förändrades kraven för amortering, det vill säga kraven för att betala av sitt banklån.

Vad är amortering?
Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar.

Hur påverkar amorteringskravet mig?

Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga  efter 1 mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger sin totala årsinkomst före skatt omfattas av det skräpta amorteringskravet. Har du redan ett bolån sedan tidigare eller skriver på köpekontrakt innan 1 mars 2018 omfattas du inte.

Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och tar ett nytt bolån, eller höjer ditt befintliga, efter 1 mars 2018 ska du årligen amortera minst: 
-> 1 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 50 procent eller mindre av bostadens värde. 
-> 2 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 50-70 procent av bostadens värde. 
-> 3 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 70 procent eller högre av bostadens värde.

Ett exempel
Om du tjänar 30 000 kr i månaden har du en bruttoinkomst på 360 000 kr på ett år (30 000 kr x 12). Lånar du mer än 1 620 000 kr (360 000 kr x 4,5) ska du amortera 1 % av skulden årligen. Detta utöver amorteringskravet som påverkar dig som har en skuld på bostaden som överstiger 50 eller 70 % belåningsgrad.

Om du har frågor eller funderingar gällande finansiering av din bostad, rekommenderar vi att du kontaktar din bank som kan hjälpa dig.  

Egen insats
Banken får låna ut maximalt 85 % av priset på den bostad du ska köpa. Detta innebär att du själv måste kunna finansiera minst 15 % av bostadens totala pris, men nivån kan skilja sig åt. Om du vill köpa en bostad för 2 000 000 kr blir alltså kontaktinsatsen 300 00 kr.

Din insats är en sorts säkerhet för banken om du inte skulle ha råd att betala tillbaka bostadslånet. Ju mer pengar du sätter in själv, desto mindre lån behöver du ta, vilket innebär lägre räntekostnader.

Handpenning
Handpenningen ligger normalt sett på runt 10 % av priset och betalning sker oftast i samband med kontraktsskrivningen. Resten av insatsen behöver du inte betala förrän vid tillträdesdagen av din nya bostad.

Pantbrev
Banken du har ditt bolån hos kräver pantbrev som täcker lånebeloppet. Köper du en befintlig bostad finns normalt sett alltid befintliga pantbrev. För nyproducerade bostäder måste nya pantbrev alltid utfärdas. Har du köpt en bostadsrätt sköter bostadsrättsföreningen detta, och du betalar en pantsättningsavgift direkt till föreningen. Har du däremot köpt en äganderätt ansöker din bank om pantbrev hos Lantmäteriet. Kostnaden för dig är 2 % av det belopp pantbrevet avser.

Lagfart
Lagfart innebär registrering av en ny ägare av fast egendom, vilket är ett obligatoriskt moment när du köper en äganderätt. Du måste göra en lagfartsansökan för att få ett lagfartsbevis, något din bank kan hjälpa dig med.

Kostnaden för lagfart är för närvarande 1,5 % av priset på fastigheten, plus en expeditionsavgift som för närvarande är 825 kronor. Du som köpare betalar denna kostnad.