Sean om att göra 150 bostadsrätter till ett grönt vardagsrum.

”Vi vill flytta ut vardagsrummet och skapa gemenskap”


Sean Kelly har arbetat inom byggbranschen i många år och är sedan två år projektutvecklare på Serneke. Han är precis tillbaks på jobbet efter sin föräldraledighet och är oerhört entusiastisk inför arbetet med att förverkliga Sege Park. Han bor med sin sambo Kristina och sonen Sixten 1,5 i ett hus i Gullvik. – Vi bodde tidigare på Möllan men ville bo större och samtidigt vara nära stan. Så vi flyttade till Gullvik för 2,5 år sedan. Men hade Sege Park funnits då hade vi varit väldigt intresserade. Det ligger så nära stan, men är samtidigt en grön oas med en massa natur. För att inte tala om att Sege Park är ett projekt fyllt av innovativa lösningar. Parken är idag fylld av gamla uppväxta träd och planen är att bevara så mycket som möjligt för att behålla den frodiga gröna känslan. Att låta Sege Park göra skäl för namnet.

”Vi vill flytta ut vardagsrummet och skapa gemenskap”


Sean Kelly har arbetat inom byggbranschen i många år och är sedan två år projektutvecklare på Serneke. Han är precis tillbaks på jobbet efter sin föräldraledighet och är oerhört entusiastisk inför arbetet med att förverkliga Sege Park. Han bor med sin sambo Kristina och sonen Sixten 1,5 i ett hus i Gullvik. – Vi bodde tidigare på Möllan men ville bo större och samtidigt vara nära stan. Så vi flyttade till Gullvik för 2,5 år sedan. Men hade Sege Park funnits då hade vi varit väldigt intresserade. Det ligger så nära stan, men är samtidigt en grön oas med en massa natur. För att inte tala om att Sege Park är ett projekt fyllt av innovativa lösningar. Parken är idag fylld av gamla uppväxta träd och planen är att bevara så mycket som möjligt för att behålla den frodiga gröna känslan. Att låta Sege Park göra skäl för namnet.

Sean talar mycket om hållbarhet, både när det gäller miljö och socialt ansvarstagande.
– Vårt mål är att skapa en ”neighbourhood hub”, en form av gemensamt vardagsrum där alla kan få plats och mötas. Att bidra till att skapa ett öppet och välkomnande område. Tänk att ha ett gemensamt växthus där alla som bor här kan odla saker tillsammans! Vi ser framför oss ett café i bottenvåningen och torget i mitten en form av samlingspunkt för hela området. Vi har också tankar på att skapa ett slags marknadsplats eller minisaluhall där de boende kan sälja saker till varandra, som de gjort eller odlat.

Men Sege Park handlar inte bara om gemenskap och innovativa sociala idéer. Det är givetvis även ett stort fokus på hållbarhet också när det gäller boendemiljön.
– Vi satsar till hundra procent på att utveckla ett hållbart boende. Självklart nyttjar vi den senaste tekniken för att skapa ett smart hem. Men det handlar lika mycket om att skapa effektiva ytor som kan utnyttjas på ett smart sätt. Genom att minimera behovet av yta minimerar vi även klimatpåverkan.