Malin känner att det är något på gång i Sege Park

"Spännande att det händer något i området."

De som redan tillbringar sina dagar i Sege Park ser fram emot den nya stadsdelen med spänd förväntan. En av dem är Malin Wollmer som arbetar som resurspedagog på Backaskolan, en idyllisk F-9-skola med en klass i varje årskurs och ca 250 elever. Hon har tillbringat mer än 20 år i området.

– Vi är nyfikna vad som ska hända här, berättar hon. Jag går genom parken varje dag och nu börjar det märkas att det är något på gång.

Hon uppskattar framför allt naturen och älskar parken.

– Här finns en massa vackra träd. Det är stora ytor och mycket grönska. Och det är väldigt tryggt. Samtidigt som det är ett väldigt livfullt område. 

"Spännande att det händer något i området."

De som redan tillbringar sina dagar i Sege Park ser fram emot den nya stadsdelen med spänd förväntan. En av dem är Malin Wollmer som arbetar som resurspedagog på Backaskolan, en idyllisk F-9-skola med en klass i varje årskurs och ca 250 elever. Hon har tillbringat mer än 20 år i området.

– Vi är nyfikna vad som ska hända här, berättar hon. Jag går genom parken varje dag och nu börjar det märkas att det är något på gång.

Hon uppskattar framför allt naturen och älskar parken.

– Här finns en massa vackra träd. Det är stora ytor och mycket grönska. Och det är väldigt tryggt. Samtidigt som det är ett väldigt livfullt område. 

Malin tycker det är spännande att det äntligen ska hända något. Både hon och de boende i området upplever det som väldigt positivt. Hon ser också en möjlighet att integrera det kommande byggprojektet i den pedagogiska verksamheten.

– Jag tänker att vi kan vara delaktiga i projektet och låta eleverna följa utvecklingen. Här finns många intressanta frågeställningar vi kan diskutera, som till exempel hur ett bygge går till och vad hållbart egentligen betyder. Jag tror att Sege Park är ett perfekt bostadsprojekt för det här området och att det kan bidra positivt på många olika sätt.