Du har valt bort cookies.


Det innebär att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera helt perfekt, men vi tror att du ändå har ett härligt bostadssurfande framför dig.

06 feb, 2019 / BoStad2021, Gårdsten, Utsikten, Göteborg

Vad är bostad 2021?

Vad är BoStad2021?

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörer. Satsningen innebär ett mål om en byggnation av 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion.

Projektet innebär bl. a ett ökat tempo i beslutsprocessen hos kommunen så att bostadsbyggandet går fortare framåt.

Målet är att bostäderna ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Grattis Göteborg!

Vad innebär BoStad2021 för Gårdsten?

I planen för Gårdsten ingår det att möjliggöra för att bygga ca 400 bostäder.

Vi på Serneke planerar att bygga ca 150 nya bostäder, både lägenheter och radhus, inom ramen för BoStad2021.

Detaljplanen förväntas förbättra tillgängligheten, orienterbarheten och tryggheten i området genom en mer varierade bebyggelse.

Projektet syftar till att koppla samman Gårdsten med Lövgärdet.

Ett nytt torg och en busshållplats är också på G - för att underlätta för alla kommande bostäder.

Nyfiken på att veta mer? Klicka här https://youtu.be/PfHcE1kRv54