Du har valt bort cookies.


Det innebär att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera helt perfekt, men vi tror att du ändå har ett härligt bostadssurfande framför dig.

08 okt, 2018 / Solkvarteret, arkitekter, Kjellander & Sjöberg

Brf Solkvarterets arkitekter:

Ett tätt samarbete med arkitekterna är viktigt när man skapar nya byggnader, områden och platser där människor ska mötas. I Solkvarteret har vi valt att använda Kjellander & Sjöberg som partner. Deras mål är att uppnå nyskapande och oväntade resultat. De drivs av nyfikenhet och analys. Förändringar i livs- och beteendemönster, arbete och fritid, klimat, demografi, teknologi integrerad i vardagen, regionala och globala krafter, med mera, är drivkrafter både till utveckling och till att se världen med nya ögon. Och detta är ju precis vad Solkvarteret ska vara!


-> Här kan du läsa mer om Kjellander & Sjöberg