Äganderätter i Karlatornet Studio Apts

Så går köpet till

AKTIEBOLAG
Varje lägenhet i Karlatornet Studio Apts. är förpackad i ett aktiebolag. Köparen köper aktierna i bolaget genom ett aktieöverlåtelseavtal. I samma stund som aktieö­verlåtelseavtalet ingås, ingås även ett avtal om totalen­treprenad (TE-avtal), parkeringsavtal och ett avtal om medialeverans. TE-avtalet säkerställer att lägenheten kommer att byggas enligt de villkor som överenskoms. Parkeringsavtalet ger lägenhetsinnehavaren rätt att nyttja det gemensamma parkeringsgaraget. I mediaavta­let hanteras lägenhetens anslutning till fiber, el, vatten och avlopp.

JORDABALKSKÖP
Lägenheten kan köpas genom ett konventionellt jorda­balksköp om man inte vill ha den i ett aktiebolag. Lägen­heten säljs då av aktiebolaget till köparen. Det är viktigt att vara medveten om att stämpelskatt faller ut i sam­band med detta som du som köpare bär kostnaden för. Önskar du genomföra ett jordabalksköp är det du som köpare som råder över processen och ombeds nogsamt undersöka samtliga skattemässiga konsekvenser.

BETALNINGSUPPLÄGG
Att erlägga vid kontraktstecknande: 150 000 kr

Att erlägga 6 månader före tillträde: 20 % av lägenhetens pris

Att erlägga på tillträdesdagen: Resterande del av lägenhetens pris

Så går köpet till

AKTIEBOLAG
Varje lägenhet i Karlatornet Studio Apts. är förpackad i ett aktiebolag. Köparen köper aktierna i bolaget genom ett aktieöverlåtelseavtal. I samma stund som aktieö­verlåtelseavtalet ingås, ingås även ett avtal om totalen­treprenad (TE-avtal), parkeringsavtal och ett avtal om medialeverans. TE-avtalet säkerställer att lägenheten kommer att byggas enligt de villkor som överenskoms. Parkeringsavtalet ger lägenhetsinnehavaren rätt att nyttja det gemensamma parkeringsgaraget. I mediaavta­let hanteras lägenhetens anslutning till fiber, el, vatten och avlopp.

JORDABALKSKÖP
Lägenheten kan köpas genom ett konventionellt jorda­balksköp om man inte vill ha den i ett aktiebolag. Lägen­heten säljs då av aktiebolaget till köparen. Det är viktigt att vara medveten om att stämpelskatt faller ut i sam­band med detta som du som köpare bär kostnaden för. Önskar du genomföra ett jordabalksköp är det du som köpare som råder över processen och ombeds nogsamt undersöka samtliga skattemässiga konsekvenser.

BETALNINGSUPPLÄGG
Att erlägga vid kontraktstecknande: 150 000 kr

Att erlägga 6 månader före tillträde: 20 % av lägenhetens pris

Att erlägga på tillträdesdagen: Resterande del av lägenhetens pris

Bra att veta

LAGFART
Samma krav på lagfart ställs som vid köp av en vanlig fastighet. Vid aktieöverlåtelse faller ingen kostnad för lagfart ut då den lagfarna ägaren fortfarande är aktie­bolaget. Om man gör ett jordabalksköp och köparen är en privatperson utgår en lagfartskostnad på 1,5 % av fastighetens värde.

PANTSÄTTNING
Den lagfarna ägaren av fastigheten kan lösa pantbrev och pantsätta fastigheten på samma sätt som ett små­hus.

UTHYRNING
Sker på samma sätt som enfamiljshus. Hyreslagens reg­ler om förstahandsuthyrning ska tillämpas.

ÖVERLÅTELSE
Sker på samma sätt en vanlig fastighet.

FASTIGHETSAVGIFT
Lika småhus.

FASTIGHETSTAXERING
Lägenheten värderas enligt samma regler som hyreshus.

BESKATTNING
Vid försäljning reavinstbeskattas lägenheten på samma sätt som småhus.

STÄMPELSKATT
Ingen stämpelskatt utgår vid försäljning av aktier.

FASTIGHETSAVGIFT
Utgår från aktieöverlåtelseavtalets datum.

DEKLARATION
Lägenheten deklareras som ett aktiebolag. Om du som privatperson blir ägare av aktiebolaget ska du vara medveten om de särskilda regler som ställs av aktiebo­lagslagen.

För dig själv, företaget eller någon helt annan. Karlatornet Studio Apartments - 18 lägenheter på våning 3 och 4. Här har du nästan markkontakt, men med tillgång till alla Karlatornets höjdpunkter. 

Lägenheterna i Karlatornet Studio Apts. upplåts med äganderätt. Smidigt för dig som är företagare som fritt kan låna ut lägenheten till medarbetare eller kunder. Köper du lägenheten som privatperson kan du göra bostaden till ditt eget hem eller enkelt hyra ut den till någon annan när du vill.

Lägenheter till salu i Studio Apts. >>