01 apr, 2019 / Teaterterrassen, Kvarteret Jäntan, Landskrona, Arkitekt, Testimonial, Panorama Arkitekter

Bakom kulisserna på Kvarteret Jäntan

Nyfiken på arkitekternas tankar för Teaterterrassen?  Andrea Louise Brøndsted och Andreas Frykman från Panorama arkitekter har fått sätta pennan i Landskronas nya kvarter.

"När man ritar ett helt kvarter är det viktigt att inte bara se det som en enda byggnad utan att det består av flera byggnadsdelar i en händelserik arkitektur, säger Andreas. Visionen handlar mycket om hur man kopplar ett helt kvarter till omgivande struktur. Vi har tagit fram skisser och strävar efter att ta in detaljrikedomen i arkitekturen runt om på ett intressant sätt. Hörnen i staden har fina och mycket speciella gavelmotiv och hörnmotiv. Här finns väldigt varierande omgivningar av fin kvalitet."

Kvarteret byggs på en arkeologisk grund och därför kommer vi gräva så lite som möjlig. Gården kommer vara upphöjd ca 5 meter med ett garageplan under och en tidig fråga har varit hur man sammanflätar kvarteret med staden på ett naturligt sätt. Mycket av inspirationen kommer från liknande projekt i Köpenhamn.

"Vi trappar ner gården genom terrasser så att vi kopplar ihop gården med gatunivån. Vi skapar ett trapptorg som kan nyttja och hänga på och vi har hela tiden haft tankar om att skapa ett fint litet torg vid den gamla flickskolan, säger Andrea som själv är från Danmark."

Den gemensamma terrassen på 11:e våningen är något arkitekterna lyfter fram som extra häftigt.

"Det blir en stor takterrass. Där vi tänker att det verkligen ska synas att det är grönskar. Med klätterväxter som klättrar ner, spaljéer och vajrar som ger fasadgrönska uppifrån och nerifrån. Det kommer verkligen ge något till de boende, inte minst de som bor högst upp och har långt till gården. Här kommer man nära grönskan."

Pennan som Andrea och Andreas håller i skapar ett nytt landmärke i staden och en ny visuell entré vilket hela tiden varit en viktig del av uppdraget. Ett vackert hus, både att se på. Och att bo i.