18 mar, 2019 / Teaterterrassen, Kvarteret Jäntan, Projektutveckling, Landskrona

Liv, rörelse och bostäder

Ett otroligt roligt projekt. Så säger Linda Ericsson, projektutvecklare på Serneke, om Teaterterrassen. Både för sin vackra miljö men också för hur projektet bidrar till att utveckla staden. Inför arbetet har hon gått runt i Landskrona många gånger.

 

“Det är sällan man kommer till en stad som har så mycket fin gammal arkitektur kvar. Det är helt fantastiskt. Det i sig ger ju en inspiration till kvarteret. Det ger också oss som byggherre ett väldigt stort ansvar att ta tillvara på de befintliga kvaliteter som finns.”

 

Serneke tycker det är fantastiskt att få vara med och utveckla Landskrona Stad. Att förtäta i innerstaden är hållbart på alla sätt! Här finns redan infrastruktur och service. Genom levande bottenvåningar med service och handel skapar vi värden till alla Landskronabor. När kvarteret är färdigbyggt så kommer här att bo och leva mer än 300 personer som kommer att addera gemenskap och trygghet i centrum.

 

”Teaterterrassen byggs på ett område som idag är parkering. Genom att bygga bostäder skapas en mer levande och aktiv stadskärna.”

 

Gården kommer ha både lekplats och utegym. Bilpool, cykelpool och förvaringsboxar för internetleveranser i huset gör det lätt att göra rätt och leva hållbart. Förutom garage så kommer här även finnas plats för cyklar på gården. Allt för ett modernt och hållbart boende.

 

“Vi har gjort en handelsutredning med Landskrona stad som visar att stadskärnan skulle gynnas av att få in fler butiker på gågatan. Därför erbjuder vi verksamheter som idag ligger där, som kontor, att flytta till oss och göra plats åt caféer, sko- och klädesbutiker. Så stärker vi handeln i staden.”

 

Teaterterrassen är mer än bostäder. Det är ett projekt som ska skapa liv och rörelse i centrum, som ska skapa trygghet, bidra till fler butiker, öppna terrasser för alla att slå sig ner på och ett nytt torg. Välkommen till kvarteret Jäntan och Teaterterrassen.


-> Läs mer och anmäl intresse till Teaterterrassen