Du har valt bort cookies.


Det innebär att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera helt perfekt, men vi tror att du ändå har ett härligt bostadssurfande framför dig.

05 feb, 2019 / Tura, Oceanhamnen, Helsingborg

En stad i staden. Med människan i centrum.

Just nu pågår arbetet för fullt i Oceanhamnen – den nya stadsdelen som kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder. Och tre kontorsbyggnader som ska ge plats för verksamheter och service nära vattnet. Här kommer du snart att hitta vårt nya bostadshus Tura. Bygglovshandlingarna är inlämnade och nu pågår granskningsprocessen hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Vi inväntar nästa steg med spänning.

I den första etappen av bygget i Oceanhamnen som redan är i full gång kommer det att finnas en kajpromenad, ett torg, en park i torrdockan samt en kanal som skapar den första ön i stadsdelen.

Området blir ett rekreationsområde lika mycket som ett bostadsområde. Därför är tillgängligheten och infrastrukturen viktig. Den nya stadsdelen är uppbyggd så att bilen får ta den långa vägen och gående och cyklister har nära till city, buss, tåg och färja tack vare den nya bron. Gatorna kommer att vara fria från parkerade bilar tack vare de underjordiska parkeringsgaragen.

Följ med i utvecklingen av vårt nya bostadsprojekt Tura här på bloggen. Och har du inte redan anmält ditt intresse kan du göra det här.

-> Läs mer om Tura