18 nov, 2022 / Tryggt bostadsköp

Tryggt bostadsköp

Ett bostadsköp är en stor affär, oavsett hur många kvadratmeter du köper. Självklart ska det också vara ett tryggt bostadsköp. Vi har idag ett oroligt omvärldsläge vilket medför att vi får frågor kring hur stigande räntor och mer krävande tider på bostadsmarknaden påverkar Karlatornet.

Bostadsrättsföreningar med rätt förutsättningar för en trygg ekonomi
När du flyttar in i en bostadsrättsförening som är bildad av Serneke så garanterar vi att din Brf har en sund ekonomi från start. Genom att vi tar höjd för ränteförändringar, kapitalkostnader och avsättningar för underhåll verkar vi för en mindre påverkan på din avgift längre fram.

Hög kalkylränta från början – för mindre påverkan på din avgift
Vi vill alltid ha en marginal i våra beräkningar ifall räntan har gått upp till dess att det är aktuellt att placera föreningens lån. Vi strävar efter en marginal på minst 1%-enhet, men oftast är det mer. Så är också fallet avseende månadsavgifterna i Karlatornets fyra olika Bostadsrättsföreningar. Vi kan konstatera att snitträntan i respektive Brfs ekonomiska plan är god (3,25%) även i en tid av stigande räntor. Även driftskostnaderna är väl tilltagna i föreningarnas budget och ekonomiska plan.

Garanti osålda lägenheter
Vi på Serneke arbetar utifrån de principer som gäller inom nyproduktion för att våra bostadsrättsföreningar ska vara tryggade, ekonomiskt sunda och hållbara över tid. Vi ombesörjer att bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att uppgifterna är tillförlitliga. Vi förvärvar dessutom de lägenheter som inte har sålts. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

 

MER OM TRYGGT KÖP >>