Viktiga frågor & svar

Här hittar du vanliga, men viktiga, frågor och svar. Om du inte hittar svaret du söker är du självklart välkommen att kontakta oss.

Det gör du snabbast genom att maila oss på bostad@karlastaden.se.

Viktiga frågor & svar

Här hittar du vanliga, men viktiga, frågor och svar. Om du inte hittar svaret du söker är du självklart välkommen att kontakta oss.

Det gör du snabbast genom att maila oss på bostad@karlastaden.se.

Inför tillträde och inflyttning

När tillträder jag min lägenhet?
Någon eller några dagar innan du ska flytta in kommer du på ett tillträdesbesök. Då träffas vi vid Karlatornet och hälsar dig välkommen. Därefter åker vi upp till din lägenhet för en genomgång av bostadens funktioner så som golvvärme, kylanläggning, bredband etc. Samtidigt tar vi ett varv i huset för att gå igenom hur allt fungerar och hur man hittar.

När får jag flytta in?
Själva inflyttningen sker någon dag efter tillträdesbesöket. I ditt upplåtelseavtal definieras vilken månad du ska flytta in. Exakt tillträdesdatum meddelas senast 4 månader i förväg. 

Hur kommer det gå till vid inflyttning?
Just nu arbetar vi fram en genomtänkt plan för att alla inflyttningar ska löpa på i den takt vi önskar. Vi kommer att flytta in tre till fem lägenheter om dagen vilket kräver att vi utgår ifrån ett genomtänkt inflyttningsschema. Norr om Karlatornet kommer vi att anlägga en tillfällig plan där du kan köra in med din släpvagn eller lastbil. Där blir det enkelt att lasta av dina möbler och tillhörigheter. Boendevärdar kommer finns på plats för att hjälpa till med alla frågor och funderingar. Här kommer det finnas säckkärror att tillgå.

En av hissarna i tornet kommer vara dedikerad för de som flyttar in, de som då redan bor i Karlatornet använder de andra hissarna. På lastplanen kommer det också att finnas containrar för saker du önskar slänga i samband med flytten.

När ska jag betala handpenning?
Cirka 6 månader innan du tillträder din bostad i Karlatornet är det dags att betala handpenning. Av den totala insatsen för lägenheten är det 10%, med avdrag för redan inbetalt förskott, som ska erläggas som handpenning. Två månader innan det är dags för betalning kommer du att få information via e-post om vilket betalningsdatum som gäller just för dig.

Bostadsrättsföreningen kommer sedan skicka en betalningsanmaning med tio (10) dagars betalningsvillkor. Denna kommer enbart skickas till e-postadress(er) som du som Bostadsrättshavare angett i Upplåtelseavtalet eller e-postadress som senare meddelats Bostadsrättsföreningen. Det är alltså mycket viktigt att du meddelar eventuella förändringar i din e-postadress. Detta kan du göra genom att skicka en notis till bostad@karlastaden.se

Ska alla betala handpenning?
Har du köpt din lägenhet via ett överlåtelseavtal där säljaren är Serneke Bostad så ska du inte betala handpenning. Då betalar du köpeskillingen, med avdrag för redan inbetald dellikvid, på tillträdesdagen.

När betalar jag resterande belopp för min lägenhet?
Resterande belopp enligt ditt upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal ska betalas senast på tillträdesdagen. Som Bostadsrättshavare får du tillträde till din bostad tillträdesdagen, förutsatt att du har betalat insatsen i sin helhet innan tillträdet. Kvitto på erlagd betalning för ska uppvisas vid nyckelutlämning. I annat fall lämnas inte nycklar ut.

När och hur sker besiktning av min lägenhet?
När lägenheten är klar genomförs en slutbesiktning av en opartisk besiktningsman. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrättsföreningen och en representant från Serneke. Det genomförs även en efterbesiktning innan tillträdet för att kontrollera att eventuella fel och brister som tagits upp i besiktningsprotokollet åtgärdats.

Ekonomi och finansiella frågor

Hur påverkar det oroliga omvärldsläget och stigande räntor månadsavgifterna i Karlatornet?
När du flyttar in i en bostadsrättsförening som är bildad av Serneke så garanterar vi att din brf har en sund ekonomi från start. Genom att vi tar höjd för ränteförändringar, kapitalkostnader och avsättningar för underhåll verkar vi för en mindre påverkan på din avgift längre fram.

Vi har alltid en marginal ifall räntan har gått upp till dess att det är aktuellt att placera föreningens lån. Vi strävar efter en marginal på minst 1 %-enhet, men oftast är det mer. Så är också fallet avseende månadsavgifterna i Karlatornets fyra olika Bostadsrättsföreningar. Vi kan konstatera att snitträntan i respektive brf:s ekonomiska plan är god (3,25 %) även i en tid av stigande räntor. Även driftskostnaderna är väl tilltagna i föreningarnas budget och ekonomiska plan.

Vad ingår i månadsavgiften till föreningen? 
Brf
1–3, High Rise/Twisten: I månadsavgiften ingår värme, medlemskap i bilpool, utvändig fönstertvätt, tillgång till gemensamma faciliteter i Karlatornet samt gym. Tillgång till spa och hotellservice erbjuds mot tilläggskostnad. Utöver angiven avgift tillkommer kostnad för bredband och telefoni samt vatten och hushållsel enligt individuellt uppmätt förbrukning. Parkeringstillstånd garanteras för 4 rok, avgift ej fastställd.
Brf 4, Skylevel: I månadsavgiften ingår värme, medlemskap i bilpool, utvändig fönstertvätt, tillgång till gemensamma faciliteter i Karlatornet samt gym och spa. Tillgång till hotellservice erbjuds mot tilläggskostnad. Utöver angiven avgift tillkommer kostnad för bredband och telefoni samt vatten och hushållsel enligt individuellt uppmätt förbrukning. Parkeringstillstånd garanteras, avgift ej fastställd.

Äganderätter Studio Apartments & Penthouse
Lägenheterna med äganderätt kallas för ägarlägenhetsfastighet. I Karlatornet upplåts Studio Apartments & Penthouse med äganderätt. Ägarlägenhetsfastigheten är en del av en samfällighetsförening som sköter den löpande förvaltningen av husets alla gemensamma anläggningar. För detta debiteras ägarlägenhetsfastigheterna efter andelstal som fastställs av lantmäterimyndigheten. Samfällighetsavgiften beräknas bli ca 400 kr/kvm/år.

Garanti och försäkring

Hur lång är garantitiden för en nyproducerad bostad?
Garantitiden för din bostad är fem år och för vitvaror två år.

Vad är tillträdesskydd?
När du har köpt en bostadsrätt av Serneke Bostad erbjuder vi dig ett så kallat tillträdesskydd. Det innebär att du har rätt att skjuta på tillträdet i upp till tre månader om du inte skulle få din befintliga bostad såld.
Mer om tillträdesskydd >>

Vad händer om lägenheterna inte blir sålda?
Serneke förvärvar de bostäder som inte sålts. På det sättet drabbas inte bostadsrättsföreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Har bostadsrättsföreningen en försäkring?
När Serneke lämnar över fastigheten till bostadsrättsföreningen har vi tecknat en fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg. Det innebär att du inte behöver betala för det tillägget i din egen hemförsäkring.

Vad är en fastighetsförsäkring?
Till skillnad från en hemförsäkring som berör alla synliga delar i din bostad, täcker Fastighetsförsäkringen skador som är kopplade till just fastigheten. Det vill säga de externa delar som bostadsrättsföreningen ansvarar för, men som inte är inom din egen lägenhet. Det kan exempelvis handla om fasaden eller taket.

Att bo i Karlatornet

Är Karlatornet helt klart när de första flyttar in?
Inflyttningen i Karlatornet startar längst ner och det kommer att ta cirka 10-12 månader innan alla lägenheter är inflyttade. Parallellt med inflyttningen i tornets nedre del kommer invändiga slutarbeten att göras i lägenheterna i den övre delen.

Det är unikt att flytta in i en skyskrapa. En väldigt stor mängd lägenheter ska välkomna sina ägare vilket är en omfattande procedur. Internationellt sett är det normalt att arbete pågår i så här höga skyskrapor både under och efter inflyttning. Vi kommer göra vårt yttersta för att du ska ha en så smidig första tid som nyinflyttad som möjligt, även innan allting är helt klart.

Kommer tornets gemensamma ytor vara klara vid inflyttning?
Karlatornets gemensamma ytor i form av lobby med bemannad reception, lounge med mötesrum och kontorsplatser, bio, spel- och aktivitetsrum samt kylrum, hundspa och postrum är ytor och faciliteter som står klara när inflyttning påbörjas. Det samma gäller det gemensamma köket.

Varför är gymmet inte klart när de första flyttar in?
I anslutning till Karlatornet kommer Nordic Choice Hotels öppna ett Clarion Hotel®. Innan detta hotell öppnar under 2024 kommer du som redan flyttat in tyvärr inte ha tillgång till hotelltjänster i form av roomservice, städning, och tvätt. Medan vi inväntar att denna service ska bli tillgänglig arbetar vi hårt för att kunna erbjuda motsvarande tjänster genom externa samarbetspartners. Det gemensamma gymmet kommer också att drivas av hotellet vilket innebär att innan det är helt färdigställt kommer du som boende erbjudas ett alternativ som motsvarar träning på detta gym.

Hur ser det ut med parkeringsmöjligheter om jag flyttar in 2023? 
Garaget under Karlastaden kommer inte att vara färdigställt vid tiden för inflyttning. Vi ombesörjer därför att ni ska ha möjlighet att parkera på tillfällig plats i närområdet till dess att garaget är klart.

Hur slänger jag mina sopor? 
Det finns sopsug med nedkast för hushållssopor på varje våningsplan och sopnedkast för komposterbart avfall på entréplan samt grovsoprum i källare. Övriga fraktioner lämnas på återvinningsstation.

Har jag förråd till min lägenhet?
På det bofaktablad som medföljer ditt upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal framgår om förrådet är inom lägenheten och/eller i ett externt förråd. De externa förråden är placerade i källaren samt på våningsplan i Karlatornet.

Hur är det med brandsäkerheten i Karlatornet?
Karlatornets brandsäkerhet är noga genomtänkt och högre än lagstiftningen kräver. Här finns ett heltäckande sprinklersystem med separat försörjning via reservkraft genom dieselgeneratorer. Brandposter finns på varje våningsplan. Utrymning sker i första hand via trapphuset, det finns även två räddningshissar. Brandlarm finns installerade i alla lägenheter och allmänna ytor i Karlatornet. Vid aktiverad rökdetektor inom enskild lägenhet larmas det inledningsvis endast i den aktuella lägenheten. Beroende på brandutveckling larmas hela våningsplanet samt planen direkt ovan och under. Räddningstjänsten kan vid behov manuellt aktivera brandlarmet för alla våningsplan.

Övriga frågor

Vad är det för typ av bredband i bostaden?
Vi kopplar alltid in fiber i bostäderna.

Vilka digitala lösningar kommer det finnas?
När du flyttar in i ditt nya hem i Karlatornet är det utrustat med smarta hem-systemet Wiser från Schneider Electric. Det förinstallerade grundpaketet består av en gateway och två dimmerpuckar. Detta system kan individuellt byggas på efter inflytt där du väljer dina egna produkter mot en tilläggskostnad. Wiser är ett intuitivt system för smarta hem som möjliggör styrning av flera funktionaliteter som bland annat belysning, kameror, brandvarnare, vattenläckage lokalt eller på distans, direkt i mobilen eller via röststyrning. 

Det kommer också finnas en app för bokning av gemensamma faciliteter, hotelltjänster och service, felanmälan osv. Appen innehåller även en digital bopärm med information om bostaden.