Du har valt bort cookies.


Det innebär att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera helt perfekt, men vi tror att du ändå har ett härligt bostadssurfande framför dig.

Köpa bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du rätten att bo, inte själva bostaden du bor i.

Du äger rätten att bo i din lägenhet eller ditt radhus under obegränsad tid, under förutsättning att du följer bostadsrättsföreningens stadgar och regler. Som bostadsrättshavare är du medlem i och äger en andel i en bostadsrättsförening, som i sin tur äger huset medlemmarna bor i. Det betyder att du har möjlighet att påverka hur fastigheten och föreningen ska skötas av den valda styrelsen.

När du har blivit medlem i föreningen, kan du i stort sett sälja den till vem som helst till valfritt pris. Föreningen kan bara säga nej till försäljningen om den nya köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi.

-> Att bo i bostadsrätt

Kostnader och underhåll beskrivs i stadgarna

Bostadsrättsföreningens stadgar beskriver gränsen för vad du som bostadsrättshavare respektive föreningen ska bekosta och underhålla i bostaden. Vanligtvis står du för allt invändigt underhåll utom element och värmeledningar. Varje månad betalar du en avgift till bostadsrättsföreningen. Den ska täcka bostadsrättens andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar och drifts- och underhållskostnader. 

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt av Serneke

Steg 1: Hitta din bostad
Hitta hemmet som passar dig och anmäl ditt intresse på vår hemsida så får du information om projektet och inbjudan till säljstart. Om det är fler som vill ha samma bostad som du, är det i de flesta av våra bostadsprojekt så att den som först gjorde intresseanmälan har förtur till lägenheten. 

Steg 2: Boka din bostad
När du hittat och bestämt dig för din bostad träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett avtal. I några av våra projekt använder vi oss av så kallade bokningsavtal i tidigt skede. Det är en enklare form av avtal där du betalar in en bokningsavgift som senare dras av från delbetalningen när bindande avtal skrivs. När både du och Serneke skrivit på avtalet är bostaden bokad för dig, enligt villkoren i bokningsavtalet. Bokningsavgiften, med avdrag för en administrationsavgift, betalas tillbaka om du ångrar dig och inte vill gå vidare. Serneke kan då sälja bostaden till en annan köpare.

Steg 3: Skriva förhandsavtal
När bostadsrättsföreningen är bildad och föreningen har en intygsgiven kostnadskalkyl, tecknas ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Det innebär att du träffar fastighetsmäklaren och skriver ett juridiskt bindande avtal. När du har skrivit på avtalet är det dags att göra en förskottsbetalning. I samband med detta gör vi en kreditupplysning och du visar ett skriftligt lånelöfte eller liknande intyg från din bank.

Steg 4: Välja inredning
Våra bostäder har redan från början ett genomtänkt och väl sammansatt inredningskoncept. I de flesta fall får du ändå möjlighet att sätta din egen prägel på ditt hem. Vi går igenom de eventuella inredningsval du kan välja utöver standard, vad de kostar och sista dag för tillvalsbeställning. Du kan enkelt göra tillval och signering via vår digitala portal. Om du gör inredningsval för över 40 000 kr så delbetalar du 20% av summan i detta skede.

Planera och flytta in

Steg 5: Skriva upplåtelseavtal
När föreningens slutliga ekonomiska plan är klar och registrerad av Bolagsverket tecknas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Vi brukar i detta skede ha cirka tre månader kvar till inflyttning och du ska nu göra en delbetalning om 10 % av bostadens totala pris. Tidigare inbetalningar du har gjort räknas då av.

Steg 6: Medan vi bygger din bostad
Under tiden vi bygger och inreder din bostad kommer du som köpare få regelbundna nyhetsbrev där vi berättar vad som händer på bygget och hur det går med ditt nya hem. Du kommer även att bjudas in till en eller flera informationsträffar.

Steg 7: Besiktning av din bostad
Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en besiktning av en opartisk besiktningsman, som kontrollerar och går igenom våra arbeten tillsammans med någon av oss från Serneke tillsammans med representant från bostadsrättsföreningens styrelse. Innan du flyttar in i bostaden gör vi ännu en besiktning för att kontrollera att eventuella fel och brister som togs upp tidigare har åtgärdats.

Steg 8: Flytta in!
Du får reda på det definitiva datumet för tillträde minst fyra månader innan det är dags. Vid inflyttning ska du ha betalat den resterande summan av bostadens totala pris och eventuella kostnader för tillval. Du lämnar kvitto på inbetalda belopp, kvitterar ut din nyckel och vi går vi igenom ditt nya hem och de praktiska detaljerna. Lägenheten är nu din och du kan njuta av din nya bostad.