Att bo i en äganderätt

Vad innebär det att bo i en nyproducerad bostad med äganderätt?

När du köper en bostad med äganderätt blir du lagfaren ägare av ditt eget hus och din egen tomt. Det betyder att du inte bara har rätten att bo i bostaden som med en bostadsrätt, utan att du har större friheter, men också större ansvar, gällande vad du kan och vill göra med din bostad. Du kan till exempel bygga ut och göra om, sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut din bostad. Som fastighetsägare har du även möjlighet att använda din fastighet som säkerhet vid tecknande av lån.

Självklart finns det begränsningar för vilka rättigheter som följer med att äga sin egen bostad. Du som fastighetsägare måste bland annat följa detaljplan för området, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Gemensamt ägande av mark och anläggningar

Ibland behöver du tillgång till mark eller anläggningar som ligger utanför din egen fastighet. Det kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, soprum eller vatten- och avloppsanläggningar. Ofta är det flera fastigheter inom samma område som har samma behov och då finns lösningen att äga mark tillsammans med dina grannar.

Samhällighetsförening

Det vanligaste är att bilda en samfällighet, som kan vara ett gemensamt ägande av mark, en gemensamhetsanläggning, ett servitut eller en annan rättighet som är gemensam för flera fastigheter. Man sätter gränser och skapar rättigheter och regler för hur fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för marken eller anläggningen.

Fördelar med äganderätt

  • Större friheter vad det gäller att bygga ut och göra om bostaden.
  • Lätt att hyra ut – du behöver inte en bostadsrättsförenings godkännande
  • Juridiska personer har möjlighet att köpa. Så är även fallet när det kommer till nyproducerade bostadsrätter, men i en bostadsrättsförening så är det reglerat hur stor del av föreningen som ägs av en juridisk person.
  • Högre inköpskostnad – men lägre avgift. Det beror på att räntekostnader och amorteringar som är en del av en bostadsrättsförenings gemensamma lån inte ingår i avgiften.

Nyfiken på våra projekt?

Filtrera fram din drömbostad.

Hitta bostad

Köpa nyproduktion

Hur går det till när man köper en nyproduceras bostad?

Att köpa bostad

Nyfiken på våra projekt?

Se alla våra projekt
Teaterterrassen Till salu

Teaterterrassen

Nyproduktion i Landskrona

Flerbostadshus, 2-4 rok
1 245 000-4 995 000 kr
Tillträde vinter/vår 2024/2025

Läs mer om Teaterterrassen
Planerad

Cirkus Lorensberg

Nyproduktion i Göteborg

Flerbostadshus, 1-4 rok
Ej fastställt pris
Tillträde ej fastställt

Läs mer om Cirkus Lorensberg
Till salu

Karlatornet

Nyproduktion i Göteborg

Flerbostadshus, Karlatornet, 1 – 7 rok
3750000 – 69395000 kr
Tillträde 2023-2024

Läs mer om Karlatornet