Trygghet

Garanti och trygghetsförsäkring för nyproduktion

Vi vill alltid att du ska känna dig trygg. Ett bostadsköp är en stor affär, oavsett hur många kvadratmeter du köper. Kanske är det din livs största investering och vi finns här för att hålla dig i handen och garantera att du känner dig säker genom hela processen.

Tillträdesskydd

Som köpare i ett projekt som utvecklas och säljs av Serneke erbjuder vi dig möjlighet att skjuta på tillträdet i upp till tre månader om du inte skulle få din befintliga bostad såld. Innan tillträdesskyddet träder i kraft gör vi alltid en individuell prövning.

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

  • Ansökan måste göras via mail till mäklaren minst två månader före tillträdesdatum.
  • Bostaden måste ha varit ute till en försäljning i minst tre månader före tillträdet. Första visningen räknas som starten för försäljningen.
  • Bostadens utgångspris måste vara marknadsmässigt.
  • Bostaden måste ligga ute till försäljning hos en professionell fastighetsmäklare.

En sund bostadsrättsförening

Det är skönt att ha både hängslen och livrem när det kommer till ekonomi. Vi ser till att skapa bostadsrättsföreningar som är bland de bästa i klassen på att ta höjd för ränta, kapitalkostnader och avsättningar för underhåll. På så sätt så kan du vara trygg i att du flyttar in i en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening, både idag och i framtiden.

En bostadsrättsförening bildad av Serneke har alltid:

  • En hög kalkylränta. Kalkylräntan är oftast mer än en procentenhet över marknadsmässig ränta.
  • En hög amorteringsnivå från början.
  • Marginal för ökade driftkostnader. Sernekes schablon för avsättningar till framtida underhåll är 50 kr/kvm.

Garanti för osålda lägenheter

Vi på Serneke arbetar utifrån de principer som gäller inom nyproduktion för att våra bostadsrättsföreningar ska vara tryggade, ekonomiskt sunda och hållbara över tid. Vi ser bland annat till att bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att uppgifterna är tillförlitliga. Vi förvärvar dessutom de lägenheter som inte har sålts. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Om det värsta skulle hända

Om du eller någon i din närmaste familj råkar ut för dödsfall eller kritisk långtidssjukdom, erbjuder vi möjlighet att frånträda köpet. Detta skydd gäller från det att förhandsavtalet är påskrivet fram till inflyttningsdagen. Till närmaste familjen räknar vi make/maka, sambo och barn under 18 år.

11

Garanti

Garantitiden för din bostad är fem år. Efter två år gör vi en garantiavstämning för att försäkra oss om att allt fungerar som det ska. Efter garantitidens utgång gäller en externt tecknad byggfelsförsäkring. Försäkringen gäller när ansvar för fel inte kan utkrävas av entreprenören. Försäkringen gäller i 10 år efter slutbesiktning som görs vid tillträde.

Bostadsrättsföreningar med rätt förutsättningar för en trygg ekonomi

När du flyttar in i en bostadsrättsförening som är bildad av Serneke så garanterar vi att din brf har en sund ekonomi från start.

Hög kalkylränta från början – för mindre påverkan på din avgift

Kalkylränta är den ränta som bostadsrättsekonomerna använder sig av när de exempelvis gör en kostnadskalkyl eller en ekonomisk plan.

I stället för att gå på den verkliga räntan, vill vi alltid ha en marginal ifall räntan har gått upp till dess att det är aktuellt att placera föreningens lån. Vi strävar efter en marginal på minst en procentenhet men oftast är det mer. På det sättet så kan du känna dig tryggare i att den preliminära avgiften som anges när du köper en bostad inte kommer att vara avsevärt mycket högre när du skriver på ditt upplåtelseavtal.

Om t. ex. den verkliga räntan är 3,50 % och vi vill att föreningen ska ha en marginal på minst en procentenhet, så räknar vi på en ränta på 4,50 %. Då är det 4,50 % som utgör kalkylräntan, alltså den vi räknar med när vi beräknar årsavgift vid inflyttning.

Hög amorteringsnivå – för en ekonomisk hållbar brf över tid

En bostadsrättsförening finansieras av medlemmarnas insatser och lån från banken. Banklånets ränta och amortering finansieras genom de löpande avgifter som respektive medlem betalar in till föreningen. Kort sagt – en del av din avgift går till amortering och ränta av föreningens lån.

Som ett led i en ekonomiskt sund förening så är vår filosofi att alltid ha en hög amorteringsnivå från början. Det gör föreningen mindre räntekänslig på sikt. Och en mindre räntekänslighet betyder i sin tur att avgiften inte påverkas i lika stor utsträckning av omvärlden.

Marginal för ökade driftkostnader – för att vara beredd på det oväntade

Amorteringar, räntekostnader, driftskostnader och avsättningar till framtida underhåll är det som din avgift till brf:en ska täcka. Här tar vi inte bara höjd för amortering, utan också för ökade driftkostnader. Exempel på driftskostnader är, bland annat, el, vatten, sophämtning, försäkringar och förvaltning. Vi strävar efter att bostadsrättsföreningen alltid ska ha en avsättning till framtida underhåll om 50 kr/kvm.

För att få teckna upplåtelseavtal måste bostadsrättsföreningen upprätta en ekonomisk plan över sina kostnader.

Den ekonomiska planen måste granskas av två av Boverket utsedda externa intygsgivare som bestyrker att planen vilar på tillförlitliga grunder.

När köparna ska teckna upplåtelseavtal måste bostadsrättsföreningen också ha ett tillstånd från Bolagsverket att göra det. För att få tillstånd att upplåta måste en säkerhet, en insatsgaranti­försäkring, tecknas. Säkerheten garanterar köparna återbetalning av inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter.

Mer om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar på boverket.se

Kostnadskalkyl och förskottsgarantiförsäkring

För att få teckna förhandsavtal måste bostadsrättsföreningen upprätta en kostnadskalkyl över sina uppskattade kostnader. Kostnadskalkylen måste granskas av två av Boverket utsedda externa intygsgivare som bestyrker att kalkylen vilar på tillförlitliga grunder. Det tryggar köpare att föreningens ekonomi och verksamhet är hållbar.

Innan bostadsrättsföreningen får fakturera förskott, efter undertecknat förhandsavtal, måste den ansöka om, och erhålla tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott. En förutsättning för att erhålla tillståndet är att bostadsrättsföreningen utställer en säkerhet för förskotten genom att teckna en förskottsgarantiförsäkring, vilken tryggar samtliga köpares inbetalda förskott.

Mer om kostnadskalkyler för bostadsrätter på boverket.se

Ordning på torpet!

De som ser till att lagar och regler följs på Serneke Bostad är våra eminenta bostadsrättsekonomer. Dessa hjälper projektutvecklaren för bostäderna så att projektet ska bli så bra som möjligt för dig som flyttar in.

bostadsrättslagen (1991:614) hittar du regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer. Även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag.
En sammanfattning av bostadsrättslagen hittar du här

Nyfiken på våra projekt?

Filtrera fram din drömbostad.

Hitta bostad

Köpa nyproduktion

Hur går det till när man köper en nyproduceras bostad?

Att köpa bostad

Nyfiken på våra projekt?

Se alla våra projekt
Teaterterrassen Till salu

Teaterterrassen

Nyproduktion i Landskrona

Flerbostadshus, 2-4 rok
1 245 000-4 995 000 kr
Tillträde vinter/vår 2024/2025

Läs mer om Teaterterrassen
Planerad

Cirkus Lorensberg

Nyproduktion i Göteborg

Flerbostadshus, 1-4 rok
Ej fastställt pris
Tillträde ej fastställt

Läs mer om Cirkus Lorensberg
Till salu

Karlatornet

Nyproduktion i Göteborg

Flerbostadshus, Karlatornet, 1 – 7 rok
3750000 – 69395000 kr
Tillträde 2023-2024

Läs mer om Karlatornet