Du har valt bort cookies.


Det innebär att vissa delar av webbplatsen inte kommer att fungera helt perfekt, men vi tror att du ändå har ett härligt bostadssurfande framför dig.

Köpa äganderätt

Att köpa en nyproducerad äganderätt - så går det till

När du köper en bostad med äganderätt blir du lagfaren ägare av ditt eget hus och din egen tomt.
Det innebär att du inte bara har rätten att bo i bostaden som med en bostadsrätt, utan att du har större friheter, men också större ansvar, gällande vad du kan och vill göra med din bostad. Du kan till exempel bygga ut och göra om, sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut din bostad. Som fastighetsägare har du även möjlighet att använda din fastighet som säkerhet vid tecknande av lån.

Självklart finns det begränsningar för vilka rättigheter som följer med att äga sin egen bostad. Du som fastighetsägare måste bland annat följa detaljplan för området, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Gemensamt ägande av mark och anläggningar
Ibland behöver du tillgång till mark eller anläggningar som ligger utanför din egen fastighet. Det kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, soprum eller vatten- och avloppsanläggningar. Ofta är det flera fastigheter inom samma område som har samma behov och då finns lösningen att äga mark tillsammans med dina grannar.

Samhällighetsförening
Det vanligaste är att bilda en samfällighet, som kan vara ett gemensamt ägande av mark, en gemensamhetsanläggning, ett servitut eller en annan rättighet som är gemensam för flera fastigheter. Man sätter gränser och skapar rättigheter och regler för hur fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för marken eller anläggningen.

Vad innebär en äganderätt? Här kan du läsa mer om vad det innebär att köpa en nyproducerad bostad med äganderätt. 

Att köpa en nyproducerad äganderätt - så går det till

När du köper en bostad med äganderätt blir du lagfaren ägare av ditt eget hus och din egen tomt.
Det innebär att du inte bara har rätten att bo i bostaden som med en bostadsrätt, utan att du har större friheter, men också större ansvar, gällande vad du kan och vill göra med din bostad. Du kan till exempel bygga ut och göra om, sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut din bostad. Som fastighetsägare har du även möjlighet att använda din fastighet som säkerhet vid tecknande av lån.

Självklart finns det begränsningar för vilka rättigheter som följer med att äga sin egen bostad. Du som fastighetsägare måste bland annat följa detaljplan för området, bygglov och visa hänsyn till dina grannar.

Gemensamt ägande av mark och anläggningar
Ibland behöver du tillgång till mark eller anläggningar som ligger utanför din egen fastighet. Det kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, soprum eller vatten- och avloppsanläggningar. Ofta är det flera fastigheter inom samma område som har samma behov och då finns lösningen att äga mark tillsammans med dina grannar.

Samhällighetsförening
Det vanligaste är att bilda en samfällighet, som kan vara ett gemensamt ägande av mark, en gemensamhetsanläggning, ett servitut eller en annan rättighet som är gemensam för flera fastigheter. Man sätter gränser och skapar rättigheter och regler för hur fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för marken eller anläggningen.

Vad innebär en äganderätt? Här kan du läsa mer om vad det innebär att köpa en nyproducerad bostad med äganderätt. 

Fördelar med äganderätt

>> Större friheter vad det gäller att bygga ut och göra om bostaden.

>> Lätt att hyra ut - du behöver inte en bostadsrättsförenings godkännande.

>> Juridiska personer har möjlighet att köpa. Så är även fallet när det kommer till nyproducerade bostadsrätter, men i en bostadsrättsförening så är det reglerat hur stor del av föreningen som ägs av en juridisk person.

>> Högre inköpskostnad - men lägre avgift. Det beror på att räntekostnader och amorteringar som är en del av en bostadsrättsförenings gemensamma lån inte ingår i avgiften.

Äganderätter i Karlatornet, Göteborg

12 unika toppvåningar som saknar motstycke i Sverige och Norden, designade av några av världens främsta arkitekter. Utsikten är milsvid, servicen från hotellet i världsklass och bostäderna erbjuder en privat oas högt ovanför staden. Den generösa takhöjden och stora de fönsterpartierna från golv till tak skapar rymd och maximerar utsikten. Materialen är noga utvalda och av högsta kvalitet. Här bor du på en högre nivå, i alla avseenden.

Karlatornet Penthouse >>

En trestegsraket

Hitta din bostad
Hitta hemmet som passar dig och anmäl ditt intresse så får du löpande information om projektet och om kommande visningar.

Boka din bostad
När du hittat och bestämt dig för din bostad träffar du fastighetsmäklaren och skriver ett bokningsavtal. En bokningsavgift betalas som senare dras av från handpenningen vid bindande avtal. När båda parter skrivit på avtalet är bostaden bokad för dig, enligt villkoren i bokningsavtalet.

Köpe- och entreprenadkontrakt 
Köpekontraktet avser tomten och entreprenadkontraktet gäller för bygget av huset. Vid tecknandet av dessa kontrakt betalar du en handpenning. Den resterande summan av bostadens totala pris betalar du i takt med en i förhand överenskommen betalningsplan. Avtalen är bindande för samtliga parter och är kopplade till varandra.

Planera och flytta in

Inredningsval
När du köpt din bostad har du möjlighet att sätta din egen prägel på ditt hem. Vi går igenom de inredningsval du kan välja utöver grundvalen, vad de kostar och sista dag för beställning.

Läs mer om inredningsval >>

Medan vi bygger din bostad
Under tiden vi bygger och inreder din bostad kommer du som köpare få regelbundna nyhetsbrev där vi berättar vad som händer på bygget och hur det går med ditt nya hem. Du kommer även att bjudas in till en eller flera informationsträffar.

Besiktning av din bostad
Innan du flyttar in i ditt nya hem görs en så kallad kontrollbesiktning av en opartisk besiktningsman, som kontrollerar och går igenom våra arbeten tillsammans med någon av oss från Serneke. Innan du flyttar in i bostaden sker även en efterbesiktning för att kontrollera att eventuella fel och brister som togs upp vid den tidigare besiktningen har åtgärdats.

Flytta in!
Du får i god tid det definitiva datumet för tillträde av din bostad. Den resterande summan av bostadens totala pris och eventuella kostnader för tillval betalas nu. På tillträdesdagen vi går igenom ditt nya hem och de praktiska detaljerna och får du nycklar till din bostad. Nu är det fritt fram att flytta in