Nyproduktion i Lund


En ny innovationshub i Lund

Nybyggda bostäder i Lunds smartaste stadsdel.

I Lund möts tradition och innovation. I Brunnshög är växer ett nytt centrum fram som ska vara ett europeiskt föredöme när det kommer till hållbarhet. En smart stadsdel. På torget, precis där allt händer, kommer du kunna flytta in i Lunds högsta hus.

Att bo i Brunnshög är en teknisk bra lösning. 

Brunnshög lockar inte bara innovativa företag. Här kommer du kunna både bo och jobba i en blandad stadsdel. En mix av bostäder, butiker och jobb. Här känns det internationellt!

I Lund är avstånden korta och forskningen bland den bästa i världen.

Att bo i nya Brunnshög är en balans av kontraster

I nordöstra Lund växer Brunnshögsområdet fram. Visionen är en stadsdel, en stad i staden, som producerar mer energi än vad som behövs. En del av Lund som är så utpräglad och modern att det faktiskt känns naturligt att kalla det en stad. Här är hållbarhet en självklarhet eftersom hela stadsbilden är så ny att de modernaste hållbara lösningarna kan användas i varje led. 

Dessutom rullar spårvagnarna mellan Lunds Central och Brunnshögstorg sedan 2020. Plötsligt blev pendlingslivet både snabbare och enklare. Ett riktigt stort steg för Lund.

Den konstgjorda njuren, ultraljudsröntgen, pacemakern och Bluetooth är alla exempel på uppfinningar som är sprungna ur Lund och Lunds universitet. I Brunnshög forskningsanläggningarna MAX IV och ESS lägger grunden för materialforskning i världsklass.

Brunnshög börjar på ny kula, och det är en grön en. Planen är totalt 350 nyproducerade bostäder, varav 150 bostadsrätter.

Läs mer och anmäl intresse till de nyproducerade bostäderna på Brunnshögstorg >>

 

Smart stadsdel

I Brunnshög skapas smarta byggnader och hem. Ytan utnyttjas på höjden. Arkitekturen är flexibel och anpassningsbar efter olika typer av verksamheter, och här blandas olika typer av boendeformer. På taken finns takterrasser och smarta IT-system gör att ljus, ventilation och värmekonsumtion fungerar effektivt.