Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Korten på bordet. Byggbranschen använder stora mängder materiella resurser och energi. Beräkningar från IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) och Sveriges Byggindustrier indikerar att bygg- och anläggningsprocesser i Sverige står för 20% av det totala inhemska utsläppet av växthusgaser. Det är alltså utsläppen från alla personbilar i Sverige, och mer än vad alla lastbilar och bussar genererar tillsammans.

Nettonollutsläpp 2045 - ett långsiktigt klimatarbete
Klimatlagen trädde i kraft 2018 med målet att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdslandet i världen. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn därför samlats kring en gemensam färdplan, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, bygg- och anläggningssektorn. I mars 2019 undertecknade Sernekes koncernledning färdplanen och satte samtidigt målet att 2045 vara klimatneutrala i hela vår verksamhet.

Klimatneutralt byggande till 2030
LFM30, eller ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” är ett initiativ som grundas i idén om att Malmö ska bli en förebild inom klimatneutralt byggande. En lokal färdplan där olika aktörer gått ihop för att göra Malmö till Sveriges klimatsmartaste stad. Serneke deltar aktivt i arbetet och ska 2030 vara klimatneutrala i all verksamhet i Malmö.
LFM30 >>

Här kan du läsa mer om hur Serneke arbetar med hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Korten på bordet. Byggbranschen använder stora mängder materiella resurser och energi. Beräkningar från IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) och Sveriges Byggindustrier indikerar att bygg- och anläggningsprocesser i Sverige står för 20% av det totala inhemska utsläppet av växthusgaser. Det är alltså utsläppen från alla personbilar i Sverige, och mer än vad alla lastbilar och bussar genererar tillsammans.

Nettonollutsläpp 2045 - ett långsiktigt klimatarbete
Klimatlagen trädde i kraft 2018 med målet att Sverige ska vara det första fossilfria välfärdslandet i världen. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn därför samlats kring en gemensam färdplan, Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, bygg- och anläggningssektorn. I mars 2019 undertecknade Sernekes koncernledning färdplanen och satte samtidigt målet att 2045 vara klimatneutrala i hela vår verksamhet.

Klimatneutralt byggande till 2030
LFM30, eller ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” är ett initiativ som grundas i idén om att Malmö ska bli en förebild inom klimatneutralt byggande. En lokal färdplan där olika aktörer gått ihop för att göra Malmö till Sveriges klimatsmartaste stad. Serneke deltar aktivt i arbetet och ska 2030 vara klimatneutrala i all verksamhet i Malmö.
LFM30 >>

Här kan du läsa mer om hur Serneke arbetar med hållbarhet.

Hållbara insikter

Hur mäts Sernekes klimatpåverkan? I första hand har den direkta klimatpåverkan kartlagts. Fokus framåt är att hitta effektiva mätmetoder för den indirekta klimatpåverkan. Vi redovisar vår klimatpåverkan enligt Green House Gas protocol.

Energianvändning och transporter

Vi arbetar systematiskt för att minska energianvändningen från verksamheten och minimera påverkan från transporter. Energikartläggning genomförs löpande i alla delar av koncernen. Sett till den totala elanvändningen stod förnybar el under 2018 för cirka 98 procent.

Mer om hållbarhet på serneke.se >>

Social hållbarhet

Att bygga samhällen är så mycket mer än att bygga ett hus. Det involverar människor runtomkring. Engagemang, integration och rörelse. Därför sponsrar Serneke föreningar och verksamheter som får människor att vilja växa och engagera sig i samhället.

Ett hem är mer än bara tak över huvudet

Vi gör bostäder till dig som är beredd att tänka nytt. Men varför låta det stanna där? Vårt engagemang sträcker sig ut i samhället – allt för att just ditt område ska bli en så bra plats som möjligt att bo på. Det här är vår deal. Det du får när du flyttar in i en Serneke-bostad.

Delningsekonomi som en del av hållbarhetsarbetet

När vi pratar om hållbarhet är nämns ofta delningsekonomi som en viktig del. Fenomenet kommer från engelskans sharing economy och beskriver olika sätt att hyra, dela eller låna saker. Grundtanken är att göra resurser tillgängliga för alla. Här kan du läsa mer om delningsekonomi och hur du kan dra nytta av det i en Serneke-bostad.