Trygghet

Garanti och trygghetsförsäkring för nyproduktion

Vi vill alltid att du ska känna dig trygg. Ett bostadsköp är en stor affär, oavsett hur många kvadratmeter du köper. Kanske är det din livs största investering och vi finns här för att hålla dig i handen och garantera att du känner dig säker genom hela processen.

Tillträdesskydd

Som köpare i ett projekt som utvecklas och säljs av Serneke erbjuder vi dig möjlighet att skjuta på tillträdet i upp till tre månader om du inte skulle få din befintliga bostad såld. Innan tillträdesskyddet träder i kraft gör vi alltid en individuell prövning.

Följande kriterier måste vara uppfyllda:
> Ansökan måste göras via mail till mäklaren minst två månader före tillträdesdatum.  
> Bostaden måste ha varit ute till en försäljning i minst tre månader före tillträdet. Första visningen räknas som starten för försäljningen.
> Bostadens utgångspris måste vara marknadsmässigt.  
> Bostaden måste ligga ute till försäljning hos en professionell fastighetsmäklare.

En sund bostadsrättsförening

Det är skönt att ha både hängslen och livrem när det kommer till ekonomi. Vi ser till att skapa bostadsrättsföreningar som är bland de bästa i klassen på att ta höjd för ränta, kapitalkostnader och avsättningar för underhåll. På så sätt så kan du vara trygg i att du flyttar in i en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening, både idag och i framtiden.

En bostadsrättsförening bildad av Serneke har alltid:
> En hög kalkylränta. Kalkylräntan är oftast mer än en procentenhet över marknadsmässig ränta.
> En hög amorteringsnivå från början.
> Marginal för ökade driftkostnader. Sernekes schablon för avsättningar till framtida underhåll är 50 kr/kvm.

Mer om avgifter i bostadsrättsföreningen >>

Garanti för osålda lägenheter

Vi på Serneke arbetar utifrån de principer som gäller inom nyproduktion för att våra bostadsrättsföreningar ska vara tryggade, ekonomiskt sunda och hållbara över tid. Vi ser bland annat till att bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att uppgifterna är tillförlitliga. Vi förvärvar dessutom de lägenheter som inte har sålts. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Om det värsta skulle hända

Om du eller någon i din närmaste familj råkar ut för dödsfall eller kritisk långtidssjukdom, erbjuder vi möjlighet att frånträda köpet. Detta skydd gäller från det att förhandsavtalet är påskrivet fram till inflyttningsdagen. Till närmaste familjen räknar vi make/maka, sambo och barn under 18 år.

Garantitiden för din bostad är fem år. Efter två år gör vi en garantiavstämning för att försäkra oss om att allt fungerar som det ska. Efter garantitidens utgång gäller en externt tecknad byggfelsförsäkring. Försäkringen gäller när ansvar för fel inte kan utkrävas av entreprenören. Försäkringen gäller i 10 år efter slutbesiktning som görs vid tillträde.