Amortering

Amortering av bolån

När du betalar av ditt lån så består summan av två delar. Räntan = kostnaden för att du får låna, amortering = det som du betalar tillbaka till banken. Innan 1 mars 2018 kunde man betala enbart räntan, men med lån tagna efter 1 mars 2018 behöver man också betala tillbaka på summan man lånat. Amorteringkravet kan ändras lite beroende på vad Finansinspektionen bestämmer. 

Vad är amortering?
Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar. 

Vad innebär ränta?
När du tar ett lån betalar du ränta på lånebeloppet. Det är upp till varje bank att bestämma vilken ränta de vill ta ut. Ju högre risk banken ser med att låna ut pengar till dig, desto högre blir oftast din ränta. Men även andra faktorer spelar in, och det kan vara en bra idé att jämföra olika banker för att se var du erbjuds lägst ränta. Räntan kan vara fast eller rörlig och betalas vanligtvis vid slutet av varje månad eller kvartal. Den ränta du har betalat under ett år är avdragsgill i deklarationen.

Räknar du pengar istället för får? Med koll på din ekonomi så kan du sova gott på natten. Särskilt i en nyproducerad Serneke-bostad.  

Hur påverkar amorteringskravet mig?

Det är belåningsgraden som avgör hur mycket du behöver amortera. Beroende på din ekonomi, och om du köper själv eller tillsammans med någon, kan banken ställa krav på amortering. Bäst är att stämma av med din bank och få hjälp med en bolånekalkyl.

Egen insats
Banken lånar ut maximalt 85 % av priset på den bostad du ska köpa. Detta innebär att du själv måste kunna finansiera minst 15 % av bostadens totala pris. Om du vill köpa en bostad för 2 000 000 kr blir alltså kontantinsatsen 300 000 kr.