Lagar och regler för bostäder

Ordning på torpet!

De som ser till att lagar och regler följs på Serneke Bostad är våra eminenta bostadsrättsekonomer. Dessa hjälper projektutvecklaren för bostäderna så att projektet ska bli så bra som möjligt för dig som flyttar in. 

I bostadsrättslagen (1991:614) hittar du regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer. Även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag. 
En sammanfattning av bostadsrättslagen hittar du här>>

I bostadsrättsförordningen (1991:630) finns bestämmelser om innehållet i en ekonomisk plan och kostnadskalkyl samt intygsgivarens behörighet.

Nerd alert: läs bostadsrättsförordningen >>