Trygg bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar med rätt förutsättningar för en trygg ekonomi

När du flyttar in i en bostadsrättsförening som är bildad av Serneke så garanterar vi att din brf har en sund ekonomi från start. 

Hög kalkylränta från början – för mindre påverkan på din avgift
Kalkylränta är den ränta som bostadsrättsekonomerna använder sig av när de exempelvis gör en kostnadskalkyl eller en ekonomisk plan.

I stället för att gå på den verkliga räntan, vill vi alltid ha en marginal ifall räntan har gått upp till dess att det är aktuellt att placera föreningens lån. Vi strävar efter en marginal på minst en procentenhet men oftast är det mer. På det sättet så kan du känna dig tryggare i att den preliminära avgiften som anges när du köper en bostad inte kommer att vara avsevärt mycket högre när du skriver på ditt upplåtelseavtal.

Om t. ex. den verkliga räntan är 3,50 % och vi vill att föreningen ska ha en marginal på minst en procentenhet, så räknar vi på en ränta på 4,50 %. Då är det 4,50 % som utgör kalkylräntan, alltså den vi räknar med när vi beräknar årsavgift vid inflyttning.

Hög amorteringsnivå – för en ekonomisk hållbar brf över tid
En bostadsrättsförening finansieras av medlemmarnas insatser och lån från banken. Banklånets ränta och amortering finansieras genom de löpande avgifter som respektive medlem betalar in till föreningen. Kort sagt – en del av din avgift går till amortering och ränta av föreningens lån.

Som ett led i en ekonomiskt sund förening så är vår filosofi att alltid ha en hög amorteringsnivå från början. Det gör föreningen mindre räntekänslig på sikt. Och en mindre räntekänslighet betyder i sin tur att avgiften inte påverkas i lika stor utsträckning av omvärlden.

Marginal för ökade driftkostnader – för att vara beredd på det oväntade
Amorteringar, räntekostnader, driftskostnader och avsättningar till framtida underhåll är det som din avgift till brf:en ska täcka. Här tar vi inte bara höjd för amortering, utan också för ökade driftkostnader. Exempel på driftskostnader är, bland annat, el, vatten, sophämtning, försäkringar och förvaltning. Vi strävar efter att bostadsrättsföreningen alltid ska ha en avsättning till framtida underhåll om 50 kr/kvm.

När du köper en Serneke-bostad har du alltid tillträdesskydd och skydd för osålda lägenheter.