Ekonomisk plan och insatsgarantiförsäkring

För att få teckna upplåtelseavtal måste bostadsrättsföreningen upprätta en ekonomisk plan över sina kostnader.

Den ekonomiska planen måste granskas av två av Boverket utsedda externa intygsgivare som bestyrker att planen vilar på tillförlitliga grunder.

När köparna ska teckna upplåtelseavtal måste bostadsrättsföreningen också ha ett tillstånd från Bolagsverket att göra det. För att få tillstånd att upplåta måste en säkerhet, en insatsgaranti­försäkring, tecknas. Säkerheten garanterar köparna återbetalning av inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter.

Mer om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar på boverket.se>>