Handpenning och pantbrev

Handpenning vid köp av en bostadsrätt utvecklad av Serneke är 10%

Nyttiga ekonomiska termer som är bra att ha pejl på om du vill köpa en Serneke-bostad.

Förskott
När du tecknar ett förhandsavtal på en nybyggd Serneke-bostad så betalas ett förskott på normalt 100 000 kr, men det kan variera från projekt till projekt.

Handpenning
Handpenningen betalas när du tecknar upplåtelseavtalet för din bostad och är 10% av totala priset (inräknat eventuellt betalt förskott). Resterande insats (90%) betalas senast vid tillträde.

Pantbrev
Banken du har ditt bolån hos kräver pantbrev som täcker lånebeloppet. Köper du en befintlig bostad finns normalt sett alltid befintliga pantbrev. För nyproducerade bostäder måste nya pantbrev alltid utfärdas. Har du köpt en bostadsrätt sköter bostadsrättsföreningen detta, och du betalar en pantsättningsavgift direkt till föreningen. Har du däremot köpt en äganderätt ansöker din bank om pantbrev hos Lantmäteriet. Kostnaden för dig är 2 % av det belopp pantbrevet avser.

Lagfart innebär registrering av en ny ägare av fast egendom, vilket är ett obligatoriskt moment när du köper en äganderätt. Du måste göra en lagfartsansökan för att få ett lagfartsbevis, något din bank kan hjälpa dig med.