Nyproduktion i Norra Djurgårdsstaden


Grönt kanalliv

Nybyggda bostäder i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt som redan fått pris för sitt hållbarhetstänk. Här får du en chans att bo i ett av Stockholms mest spännande områden.

En urban hemmahamn

Planerna är högtflygande för Norra Djurgårdsstaden. Tillsammans med Loudden ska Värtahamnen och Frihamnen bli Stockholms nya entré från sjösidan. Värtahamnen utvecklas samtidigt som färje- och kryssningsverksamheten fortsätter. Du som bor i Norra Djurgårdshamnen bor med havet som en ständig följeslagare. Inom några börjar dessutom planerna för Frihamnen ta form, tanken är att det blir en urban touch med innerstadskänsla.

Nytänkande!

I Norra Djurgårdsstaden byggs bostäder, kontor, skolor, restauranger, caféer, kajer och kanaler. Allt med hållbarhet som kompass.

Stockholm växer mot vattnet

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser inom de kommande åren. Allt med hållbar utveckling som en ledstjärna.

Norra Djurgårdsstaden breder ut sig mot vattnet och sätts på kartan närmast stadsdelarna Hjorthagen och Gärdet. Det hör alltså inte till Norra Djurgården, vilket man skulle kunna gissa på namnet. Detta är nämligen någonting helt nytt. Här byggs ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. På det gamla hamn- och industriområdet mellan Loudden och Husarviken skapas en ny sjöentré till Stockholm. Ribban ligger skyhögt när det kommer till hållbarhet och den estetiska utformningen. Här planeras det för minst 12 000 nya bostäder, kontor, skolor, caféer, restauranger. You name it. Och vad mer? Småbåtshamn, kanaler och utebad. Här finns havet på ena sidan och naturen med Gärdet och Nationalstadsparken på den andra.

En del av detta är Kolkajen, där Serneke planerar att bygga 145 nya bostäder. Kolkajen ligger utmed Husarviken och Värtan, det är här Norra Djurgårdsstaden möter vattnet. Kajkantsläge? Javisst.

Läs mer om bostäderna på Kolkajen >>