Karlastaden, Göteborg


En plats där liv, rörelse och rum ger nya perspektiv

Nya perspektiv i Karlastaden

Det är alltid roligt att försöka skapa något annorlunda, det som bjuder på nya kvalitéer, ger oförväntade upplevelser och gynnar utvecklingen. Det är grundtanken som vi följer när vi skapar Karlastaden för dig och alla andra intresserade.

Karlastaden blir en stad i staden med stark identitet, varmt hjärta och en öppen famn. Precis som Göteborg.

Drömmen om Karlastaden

Vanligtvis gillar vi inte att slänga oss med begrepp såsom drömmar. Men Ola Serneke hade just det. En dröm och en vision om att göra någonting som ingen vågat göra förut. Karlastaden är svaret på flera års hårt jobb. 

Inom kort lanserar vi Karlastadens nya, uppdaterade hemsida – en hemsida för dig som vill veta med om att leva, besöka eller etablera sig i Karlastaden.

Bästa sättet att bygga tätt, är att bygga högt

I Karlastaden skapar vi en attraktiv och urban miljö där det verkligen känns som att du befinner dig i en riktigt stor stad. En modern och blandad stadsdel, både socialt och estetiskt. Här bygger vi 2 000 lägenheter, varav drygt 600 i Karlatornet – Nordens högsta byggnad och Göteborgs första skyskrapa. 

När Karlastaden står klar blandas området upp med nya bostäder, kontor, affärer, skolor och vårdcentral. Och självklart planeras även för flera ombonade restauranger och kaféer som du når bara några steg från din lägenhet. Här skapas en stadsdel full av liv och rörelse med plats för både singlar, par och familjer, unga som gamla. Till Lindholmen och Karlastaden tar du dig på knappt tio minuter med kollektivtrafik från Göteborgs innerstad. 

En bit över den myllrande staden skapas parkmiljöer, odlingsmark och uteplatser uppepå byggnadernas tak, passande för avkoppling eller en picknick med familjen. För barnen finns tak med idrotts- eller lekytor där de kan leka skyddat från trafik och folkvimmel. Vissa byggnaders tak blir publika, medan andra kommer att användas av de som bor eller arbetar där.

Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen. Tack vare Karlastaden kommer Lindholmen att leva dygnet runt.

Lynx - Karlatornets granne

Lynx har ett frontläge i Karlastaden. Huset får restauranger, caféer och butikslokaler i gatuplan, moderna kontor och däröver totalt 90 lägenheter på våning 7-17. Här bor du storstadsliv på riktigt. 

En plats för utveckling

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Parkens område sträcker sig från SVT-huset i öst till Campus Lindholmen i väst och innefattar även filmklustret Gothenburg Studios i norr.

Här erbjuds en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Sedan starten år 2000 har området vuxit med ett stort antal företag och invånare. 

Enkelt och trevligt pendlingsläge

Maria jobbar på Ericsson, ett av de företag som i ett ganska tidigt skede etablerade sig på Lindholmen.

– Läget är det bästa tänkbara, efter en kort promenad hemifrån hoppar jag på färjan vid Stenpiren och är på jobbet efter 5 minuter. Det är ett tilltalande sätt att pendla och att få jobba och röra sig på kajerna på Lindholmen är väldigt trevligt. Du är precis vid vattnet men ändå mitt i stan, berättar Maria.

Mytologi och stjärnbilder

Namnen på Karlastadens byggnader är inspirerade av mytologi och stjärnbilder, precis som gatunamnen där stadsdelen byggs. Det här är Karlatornets grannar: 

Lynx
I Lynx kommer det finnas både bostäder, kontor och butikslokaler. Lynx betyder lodjur på latin vilket är passande då byggnaden är belägen på Lodjursstråket.

Auriga
Auriga ligger vid Kuskens gata och stjärnbilden Kusken heter just Auriga på latin. Den högsta delen blir 36 våningar med 30 våningar bostäder. Auriga är en av de större byggnaderna i Karlastaden där det både ryms kulturcentrum, förskola, kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan.

Callisto
Callisto kommer att angränsa till det som idag heter Callistotorget. Callisto är namnet på Jupiters näst största måne och solsystemets tredje största. Byggnaden är 7 våningar hög. I bottenplan blir det butiker och restauranger.

Virgo
Namnet Virgo syftar på den latinska versionen av stjärnbilden Jungfrun. Virgo blir ett bostadshus på 27 våningar med butiker och restauranger i bottenplan.

Cassiopeja
Cassiopeja är en stjärnbild på norra stjärnhimlen. Byggnaden blir ett tornhus på 43 våningar som kommer att innehålla bostäder, butiker och restauranger i bottenplan samt eventuellt kontorslokaler.

Aries
Aries betyder vädur på latin och är även en stjärnbild på norra stjärnhimlen. Byggnaden har totalt 12 våningar med bostäder samt butiker och restauranger i bottenplan.

Capella
Capella är namnet på den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Kusken. Capella blir ett blandkvarter med bostäder på 17 våningar och troligtvis äldreboende, gymnasieskola, BmSS-boende (Bostad med Särskild Service) samt vårdcentral.

Det är för tillfället problem med vissa sidor på sernekebostad.se, vi jobbar på att få allt på plats så fort som möjligt.