04 nov, 2021 / Tegelbrukets historia

Nabbensbergs tegelbruk som det en gång var

På marken där Tegelbruket nu byggs fanns en gång ett riktigt tegelbruk. Nabbensbergs tegelbruk hade anor från 1700-talet.

 

"Söder om Vänersborg och söder om Karls grav låg två landerier. Det första, troligen väster om landsvägen, var Nabbensberg. Någon gång under första halvan av 1800-talet ägdes det av fältkamrer Roos vid Västgötadals regemente. Landeriet inrymde även ett tegelbruk . År 1895 ägdes Nabbensberg av C A Malms arvingar."
- Riksarkivet

 

Först var det enbart en gårdsbruk, men 1906 utökades verksamheten och fram till 1967 gjordes det tegel här. 1972 så revs tegelbruket.

 

 

Foton: Stig Olsson.

Läs mer om Nabbensbergs tegelbruk och fotografen Stig Olsson här >>